• Ted Watson
    Ted Watson created a new blog post
    Citizen EM0430-85N


    Citizen EM0430-85N là một sản phẩm đồng hồ cho nữ có khá nhiều sự thành công. Tuy ra mắt đã lâu nhưng mẫu đồng hồ nữ này vẫn dành được sự yêu mến ...
    Jul 25
    0 0